Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános jogi közlemény

 • 1.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza az Integ Rendszerház Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.integ.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
 • 1.2. A weboldal használója (továbbiakban: Felhasználó) a weboldal megnyitásával egyidejűleg elfogadja a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Szolgáltató honlapján. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat tartalmának megváltoztatására.
 • 1.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Integ Rendszerház Kft.
Székhely: 2016 Leányfalu, Tavasz utca 17.
E-mail cím: info@integ.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60759/2012

3. Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 • 3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal vagy azon található e-mail címek valamelyikének használata során személyes adatnak minősülő adatokat ad meg, amelyek a következők lehetnek:
  • felhasználónév
  • saját e-mail cím
  • jelszó
  • cégnév
  • székhely
  • adószám
 • 3.2. A Szolgáltató weboldalán történt látogatás során rögzítésre kerül az IP cím, ezen felül az operációs rendszer és a web böngésző típusa.
 • 3.3. Szolgáltató a weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Szolgáltató maximális kényelmet nyújtson Felhasználónak, amikor az meglátogatja a Szolgáltató weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen és csak a weboldal látogatásakor kerülnek át a Szolgáltató szerverére.
 • 3.4. A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes web böngészők súgóján keresztül. A weboldal funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha a Felhasználó letiltja a sütik használatát.
 • 3.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta illetve regisztrálta.
 • 3.6 Szolgáltató a weboldalra feltöltött adatokat kilépésig őrzi. Ha kilépés nélkül hagyja el oldalunkat (pl. böngésző bezárása), ha tétlen, vagy az ingyenes verziót regisztráció nélkül használja, rendszerünk 20 perc után minden adatot automatikusan töröl.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

 • 4.1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az Info tv. 14. § alapján a Felhasználónak bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni.
 • 4.2. A Szolgáltató a 3. pontban felsorolt adatokat elsősorban technikai okok miatt rögzíti, mivel azok a weboldal működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal a Szolgáltató nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a Szolgáltató felhasználói adatokat nem továbbít.
 • 4.3. A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
 • 4.4. A weboldalon a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt a Felhasználókról.
 • 4.5. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a weboldal látogatója és igénybevevője (Felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem jogosult emelni.
 • 4.6. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 • 5.1. A weboldal adatkezelését a Szolgáltató ügyvezetője által közvetlenül felhatalmazott munkatárs (továbbiakban: adatkezelő) végzi. A személyes adatok tárolása a Szolgáltató adatszerverén történik. A Felhasználó által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni.
 • 5.2. A weboldal informatikai rendszerének üzemeltetése, hírlevelek küldése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 • 5.3. A Felhasználó személyes adatainak biztonsága a Szolgáltató számára rendkívül fontos. A Szolgáltató az általa tárolt adatokat technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezi, annak érdekében, hogy hatékonyan megakadályozza azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. A Szolgáltató adatkezelőjét köti az adattitkosság, annak betartásának kötelezettsége. A Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében ezeket az adatokat a Szolgáltató kódolt-titkosított formában továbbítja. Felhasználó adatainak hosszú távú oltalmának biztosítására a Szolgáltató a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen ellenőrzi és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítja.

6. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségük

 • 6.1 A Felhasználó a weboldalon található legtöbb oldalt anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információ szolgáltatna magáról. A weboldalon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van a Felhasználó regisztrációjára (továbbiakban: regisztráció). A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ezen esetekben a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • 6.2 A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató törli az általa kezelt személyes adatokat a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön az adatbázisból.
 • 6.3 A Szolgáltató a Felhasználó adatmódosítással, adatkéréssel, adattörléssel, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit fogadja, és haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol rájuk. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül.
 • 6.4 A Felhasználó az Infotv., valamint a 2013. V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7. Linkek más vállalatok weboldalaira

 • A weboldal tartalmazhat más vállalatok (pl: közösségi oldalak) weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Felhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! Ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól a Felhasználó köteles tájékozódni.

Budapest, 2015. április 19.
Integ Rendszerház Kft.